Bilim İnsanları Dayanışma Derneği 9. olağan genel kurulu

BİLİM İNSANLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bilim İnsanları Dayanışma Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2023 Pazar Günü Saat: 14.00 de M.KemaI Mah. 2139. Sok, No:10 Muratoğlu Apt. Zemin Kat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Dernek Merkezimizde yapılmıştır.

Toplantı Gündem Maddeleri gereği Saygı Duruşu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. AIi COŞKUN’un açılış konuşması ile başlamıştır.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek; Toplantı Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Katip Üyenin seçilmesi amacıyla toplantıya katılan üyelerce; Prof.Dr.Turan BUZGAN Başkan, Doç. Dr. M. Nedim AYTEKİN Başkan Yardımcılığına ve Dr.Dursun AYDIN katip üyeliğe önerilmiş ve oybirliği ile Divan Başkanlığı seçimi tamamlanmıştır.

Gündemin dördüncü maddesinc geçilerek; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması İçin Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylanmış ve oybirliği ile yetki verilmiştir.

Gündemin beşinci maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları okunarak ayrı ayrı İbra edilmiştir.

Gündemin altıncı maddesinde önerge verilmemiştir.

Gündemin yedinci maddesine geçilerek; yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Asil Üyeleri İle Yedek Üyelerinin aşağıda önerilen üyelerden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİYÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Prof. Dr. NİHAT TOSUNProf. Dr. METİN ORHAN
Prof. Dr. CEVDET ERDÖLProf. Dr. İRFAN ENCAN
Prof. Dr. M. İ. SAFA KAPICIOĞLUProf. Dr. ÖMER ANLAR
Prof. Dr. GÜVEN ANKAYADr. BEDRETTİN ULUAT
Prof. Dr. FATMA MERİÇ YILMAZDoç. Dr. DOĞAN AKDOĞAN
Prof. Dr. ALİ COŞKUNProf. Dr. ABDUSSAMED YALIN
Dr. NURDANE GÜLERProf. Dr. M. Faik ÖZVEREN
DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİDENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
HATİCE DEMİRTAŞDr. DURSUN AYDIN
Dr. ORHAN ÇETİNKAYADr. ÖNER GÜNER
Dr. ÖNER ŞEVİKNEBİ ŞAHİNLİ

Gündemin sekizinci maddesinde söz alan olmadı.

Divan Başkanı
Prof. Dr. Turan BUZGAN

Katip Üye
Doç. Dr. M. Nedim AYTEKİN

Katip Üye
Dr. Dursun AYDIN

Bir yanıt yazın