Vizyonumuz


Bidder, lisansüstü eğitim görmüş veya görmekte olan bilim insanları ile, aile bireylerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel dayanışmasına katkıda bulunmak amacıyla, onların sosyal, kültürel, ekonomik ve onursal haklarını arar, korur ve geliştirir.

Bilimsel çalışmaları destekler, bilim insanı yetişmesini özendirir; onların akademik standartlarını yükseltmeye çalışır, entelektüel bilinç ve akademik etik değerlerin yerleşmesi için çalışır;

Ulusal ve uluslar arası düzeyde yüksek öğretim ve lisans üstü eğitimi geliştirici faaliyetler yapar, bu konuda kamuoyunu aydınlatır;

Bu şekilde milletimizin eğitimli insanlar olarak çağdaş uygarlık düzeyini yakalaması için çaba sarf eder.