Bidder Hakkında

BİDDER (Bilim İnsanları Dayanışma Derneği), 2006 yılında Prof. Dr. Nihat TOSUN’un öncülüğünde Ankara’da kurulmuştur. Derneğin temel amacı, lisansüstü eğitim almış veya almaya devam eden bireyler ile onların ailelerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel dayanışmasına katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, dernek sosyal, kültürel, ekonomik ve onursal hakları arar, korur ve geliştirir. Bilimsel çalışmaları destekler, bilim insanlarının yetişmesini teşvik eder, akademik standartları yükseltmeye çalışır ve entelektüel bilinç ile akademik etik değerlerin yerleşmesi için çaba harcar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim ve lisansüstü eğitimi geliştirici faaliyetlerde bulunur ve bu konularda kamuoyunu aydınlatma misyonunu üstlenir. Dernek, bu çabalarıyla milletin eğitimli bireyler olarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefler.

Dernek, kuruluşundan itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çeker. Olağan Genel Kurullar ve çeşitli etkinlikler, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra bilimsel ve kültürel alanlarda da katkı sunar. Özellikle Cumartesi Kahvaltılı Sohbet Toplantıları, uzman konuşmacıları davet ederek güncel ve ilmi konularda üyeleri bilgilendirir.

Dernek, üye sayısını artırarak 2012 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 284 üye ile bir araya gelmiştir. Bu toplantı sonucunda belirlenen 4. Dönem Yönetim Kurulu, Prof. Dr. M.İ. Sefa KAPICIOĞLU başkanlığında göreve başlamıştır.

Bunun yanı sıra, dernek ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferanslar ve kongreler düzenleyerek üyelerini ve ilgili kişileri bilgilendirme ve bir araya getirme amacını sürdürmektedir. Örneğin, 2012’de İstanbul Green Park Hotel’de düzenlenen Uluslararası Sağlık Eğitimi Kongresi, bu çabaların bir örneğidir.

Ayrıca, dernek aktif bir şekilde projelerde yer alarak, “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sektörü Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Engellenmesi” başlıklı bir projede katılımcı gönderen ortak olarak faaliyet göstermiştir. Bu tür projeler, derneğin sosyal sorumluluk bilinci ve bilim insanlarının toplum içindeki rolünü güçlendirmeye yönelik çabalarını yansıtmaktadır.